anafilaksija

anafilaksija
anafilaksija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Labai ūmi įjautrinto organizmo reakcija pakartotinai į jį patekus specifiniam alergenui. Dažniausia sukelia vabzdžių nuodai, kai kurie fermentai, vitaminai, antibiotikai. atitikmenys: angl. anaphylaxis vok. Anaphylaxie, f rus. aнафилаксия, f

Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas. – Vilnius : Grunto valymo technologijos. . 2008.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • anafilaksija — anafilàksija ž DEFINICIJA fiziol. ekstremno izražena preosjetljivost organizma prema nekom alergenu, stranoj bjelančevini ili drugoj tvari na koju je prethodnim kontaktom došlo do senzibilizacije; rezultat je oslobađanje histamina, serotonina i… …   Hrvatski jezični portal

  • anafilaksíja — e ž (ȋ) med. preobčutljivost organizma za vbrizgane tuje beljakovine: proučevati anafilaksijo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Anaphylaxie — anafilaksija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Labai ūmi įjautrinto organizmo reakcija pakartotinai į jį patekus specifiniam alergenui. Dažniausia sukelia vabzdžių nuodai, kai kurie fermentai, vitaminai, antibiotikai.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • anaphylaxis — anafilaksija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Labai ūmi įjautrinto organizmo reakcija pakartotinai į jį patekus specifiniam alergenui. Dažniausia sukelia vabzdžių nuodai, kai kurie fermentai, vitaminai, antibiotikai.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • aнафилаксия — anafilaksija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Labai ūmi įjautrinto organizmo reakcija pakartotinai į jį patekus specifiniam alergenui. Dažniausia sukelia vabzdžių nuodai, kai kurie fermentai, vitaminai, antibiotikai.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Лашас, Владас Лауринович — [р. 1(13) янв. 1892] сов. физиолог, акад. АН Литов. ССР (с 1946) и чл. корр. Акад. мед. наук СССР (с 1948). Засл. деят. науки Литов. ССР (1945). В 1918 окончил мед. фак т Тартуского ун та. С 1922 работает (с 1926 проф.) на мед. фак те ун та в… …   Большая биографическая энциклопедия

  • anafilaktički — anafilàktičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na anafilaksiju SINTAGMA anafilaktički šok pat. šok koji nastaje nakon izravnog unosa alergena u krv onoga koji je osjetljiv na taj alergen, po život opasna alergijska reakcija ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”